Rami Fichman

פרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


אנו מכריזים - פתיחת התסריט
פתיחת תסריט לסרט מבקרים, "בית העצמאות" 2013, "אנו מכריזים":

הרצל חלם להקים מדינה ליהודים.
 
בשנת 1898, בביקורו היחיד בארץ ישראל, מגיע הרצל לנמל יפו ומבקר במושבות הברון ובירושלים.
הרצל, שהיה גם עיתונאי ומחזאי, מתמסר בשובו לאירופה לכתיבת ספר המתאר את המדינה שתקום  בארץ ישראל על פי חזונו –  מדינה תרבותית, מתועשת ובעלת ערכים חברתיים.
 
אבל ב-1904, שנתיים לאחר פרסום הספר "אלטנוילנד", שפירושו 'ארץ ישנה-חדשה', הוא הולך לעולמו.
 
את הידיעה על מות הרצל מקבל עקיבא וייס, ציוני נלהב וחסידו של הרצל, בהיותו באנייה בדרכו לביקור בארץ ישראל.
 
הוא מחליט לחסל את עסקיו בפולין ולעלות לארץ ישראל עם רעייתו וששת ילדיו, ביניהם בן זקוניו, הרצל.
 
חלומו של וייס היה להקים עיר עברית לדוגמה, וכך כתב בעלון שפרסם כבר ב-1906:
"וכמו שהעיר ניו-יורק מסמנת את השער הראשי לכניסה לאמריקה, כך עלינו לשכלל את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו-יורק הארץ-ישראלית"
 
כבר באותה שנה מארגן וייס את אגודת "אחוזת בית", במטרה להקים שכונת גנים עברית מחוץ לסמטאות הצרות והמחניקות של יפו,
 
ובשנת 1909, על דיונות החול שממזרח לנווה צדק, מגרילים  ביניהם מייסדי העיר את המגרשים לבתים שייבנו.
 
השכונה החדשה מתוכננת ברוח חלומו של הרצל: רחובות רחבים, שדרה, גנים, ביוב מרכזי ומים זורמים. 
 
רחובה הראשי של השכונה נקרא, רחוב הרצל, ובמרכז השכונה מוקם בית ספר שנועד לחנך את הנוער העברי, גימנסיה הרצליה.
 
בחודש מאי 1910 מתכנסים חברי אגודת "אחוזת בית" כדי לדון בשם שיינתן לשכונה החדשה.
מנחם שינקין מציע את השם תל אביב בעקבות התרגום העברי לשם "אלטנוילנד".
המילה תל רומזת אל העבר הישן, ואילו אביב מסמלת את העתידי והחדש.
 
ההצעה מתקבלת ברוב קולות, וב-1911 נבחר מאיר דיזנגוף לראש ועד השכונה תל אביב. 
"אחי, אנו מניחים פה אבן הפינה ליסוד שכונת אחוזת בית - היא תל אביב..."
 
מאיר דיזנגוף בונה את ביתו על חלקת האדמה שנפלה בחלקו בהגרלה -
 
זהו הבית שבו אתם נמצאים כעת...


אתר האינטרנט של "בית העצמאות" - אפיון והפקה רמי פיכמן