Rami Fichman

פרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


ייעוץ, פרוגרמה, ליווי

יועץ הקמה

ליווי, אפיון  וניהול תהליכי הקמה של מרכזי מבקרים ומוזיאונים, ניסוח תנאי סף, אמות מידה ודרישות מכרזים.

יועץ תוכן ומדיה
תפקידו של יועץ התוכן והמדיה לנתח את פרוגרמת התצוגה, לאפיין את מפרטי ההפקה, לבדוק הערכות מחיר,
את שלבי ההפקה, את התאמת התוכן לאמצעי המולטימדיה ולבצע מעקב ופיקוח על איכויות ההפקה בכל שלביה.

השירותים שמספק יועץ התוכן והמדיה כוללים:

כתיבת פרוגרמות תוכן, כתיבת מפרטי הפקה והערכות תקציב הן למיצגים וסרטים והן ליישומים אינטראקטיביים.
ליווי המכרזים, ליווי ופיקוח על חברת ההפקה בכל שלבי ההפקה, החל מאישורי תחקיר ותסריט ועד לאישור התוצר הסופי.


היעזרו בי ובניסיוני ותרוויחו, תרתי משמע


                                                                       

איור: אבי עופר