Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


פרוגרמה, ניהול המסרה

ייעוץ בהקמה

ליווי, אפיון  וניהול תהליכי הקמה של מרכזי מבקרים ומוזיאונים, ניסוח תנאי סף, אמות מידה ודרישות מכרזים.

ניהול המסרה
תפקידו של מנהל ההמסרה לנתח את פרוגרמת התצוגה, לאפיין את מפרטי ההפקה, לבדוק הערכות מחיר,
את שלבי ההפקה, את התאמת התוכן לאמצעי המולטימדיה ולבצע מעקב ופיקוח על איכויות ההפקה בכל שלביה.

השירותים שמספק מנהל המסרה כוללים:

כתיבת פרוגרמות תוכן, כתיבה ואפיון של מפרטי הפקה והערכות תקציב הן למיצגים וסרטים והן ליישומים אינטראקטיביים.
ליווי המכרזים, ליווי ופיקוח על חברת ההפקה והעיצוב בכל שלבי ההפקה, החל מאישורי תחקיר ותסריט ועד לאישור התוצר הסופי.


היעזרו בי ובניסיוני ותרוויחו, תרתי משמע


                                                                       

איור: אבי עופר