Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


מבחר פרויקטים 
ייעוץ וליווי הקמה
מוזיאון הכנסת הישנה, בית פרומין, ירושלים
מזיאון בית העצמאות, תל אביב
מרכז מורשת והדרכה "בארות בנגב", קיבוץ עלומים
עוז בנגב, נחל עוז
"גבעת הראשונים" - קדומים
"חצר ראשונים" - קיבוץ עלומים

פרוגרמה וניהול המסרה
מיצג ה"אושינריום" – מצפה ת ימי, אילת
"החוויה האולימפית" – תל אביב
גלריית מבקרים "נטפים" – קבוץ חצרים
גלריית מבקרים דפוס בארי – קבוץ בארי
"אותיות של חוויה" – מרכז הסופרים, צפת
אתר מורשת "בארות בנגב" - ק עלומים
מרכז לחקלאות השדה, נחל עוז
"גבעת הראשונים" - קדומים
"חצר ראשונים" - קיבוץ עלומים
תצוגת בית העצמאות במגדל שלום
"עוז בנגב" - נחל עוז
חאן הטירה - טירת צבי
חצר המייסדים - כפר בילו
מתחם תרבות ומורשת- גבעת האוצרות - גבעת ברנר
מרכז הזמר הישראלי ע"ש אהוד מנור, בנימינה
מועדון הקצינים הסורי, אפיק
מיצב חיים גורי, בית הקונפדרציה, ירושלים

פרוגרמה וניהול הפקה
ביתן ישראל, "אקספו 2010" – שנחאי, סין
"מוזיאון הילדים היהודי" – ברוקלין, ניו יורק
"לילות שאן" – מיצג לילי בגן הלאומי בית שאן
מרכזי המבקרים של תנובה – רחובות, אלון תבור
ביתן הבולאות – מוזיאון א"י, תל אביב
מרכז מבקרים לאומי – בית מאני, תל אביב
קירות וידאו בבית הבורסה החדש, תל אביב
פרוגרמה לאתר מורשת "גבעת הראשונים" - קדומים
פרוגרמה למרכז מורשת - "נחל עוז"
פרוגרמה לאתר "חצר ראשונים" - קיבוץ עלומים

חידוש מיצגים
חידוש סרט מבקרים - בית העצמאות
חידוש מיצגי הפלנטריום – מוזאון א"י, תל אביב
חידוש מיצגי נמל קיסריה - קיסריה
מיצג ההעפלה – מוזיאון ז'בוטינסקי, תל אביב
מוזיאון קק"ל – תל אביב
"מיצג הפרות" - תנובה, אלון תבור

כתיבה ובימוי
סרט מבקרים חדש - בית העצמאות
מיצג "ובחרת בחיים" - בארות בנגב, קיבוץ עלומים
סרט מבקרים - סרינה שוקולד, עין ורד
סרט מבקרים - דפוס בארי, קיבוץ בארי
סרט היסטוריה - תנובה, מרכז מבקרים אלון תבור
סרט הדמיה - חידוש בית העצמאות
תסריט מיצג מרכז מבקרים נחל עוז