Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


המסרה: אוצרות, תחקיר וכתיבה
סקרנות ועניין, גרמו לי במשך השנים, ללמוד ולהתעמק בנושאים שונים ומגוונים
בין אם מדובר בייצור חלב, שוקולד או טפטפות ובין אם מדובר באתר
מורשת, בתערוכת "אקספו" או בפרויקט הלכתי
בידי היכולת לבצע את התחקיר הנדרש להפקה, לייצר פרוגרמת תוכן
.וכן להגדיר בריף נכון, בר ביצוע ובר קיימא
כל זה מגובה בידע מעשי והכרות עמוקה עם צרכי ותהליכי ההפקה
 
תחקיר מותאם הפקה ובריף ממוקד - הם הסוד לביצוע יעיל  ואיכותי


 איור: אבי עופר