Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


עוז בנגב - קטע סיום
קטע סיום מתסריט המיצג - "נחל עוז בחמישה צבעים"  

...
זהו האזור בו אנו חיים, זוהי האדמה אותה למדנו לעבוד לאורך השנים וממנה ראינו ברכה, 
זוהי הגדר שנבנתה כדי להגן עלינו... וזהו הדור החדש שגדל כאן, בין הגדר לכלניות.
לפעמים הלילות שלנו קרים מידי והימים חמים מידי...לפעמים אנחנו מודאגים ולפעמים בחדרים ממוגנים.
אבל אנחנו חיים במקום יפה ופורח, מוקפים בקהילה של אנשים טובים ומאמינים שיבוא היום
בו נחיה בשלום מול גבול פתוח, שרצועת עזה תחזור ותהיה ירוקה ושהצבע האדום ישוב ויהיה מילה נרדפת לכלניות.