Rami Fichman

 המסרה ופרוגרמה


​אוצרות וכתיבה

תיקי תורם


חידוש והפקת תכנים


ramifi@gmail.com    

  2443179 052 972+

 רמי פיכמן


הפקת תיקי תורם

מציע אחריות כוללת לתחקיר וכתיבה של פרוגרמה רעיונית ראשונית
הכוללת הצגת החזון, התכנים המיועדים, רעיונות לשילוב התכנים באמצעי המחשה שונים,
תכנון זרימת קהל, הערכות תקציבים כולל תקצוב תחזוקה שוטפת,
אריזת הפרוגרמה במצגת  ו/או סרט כולל קריינות בשפות שונות,
אפשרות להפקת פולדר מעוצב להגשה
 
בין הפרוגרמות ותיקי תורם שהפקתי:
מרכזי המבקרים של תנובה, מוזאון הילדים היהודי, ברוקלין
בית התותחן בזיכרון יעקב, בית המדרש הממלכתי להלכה בהתיישבות, ירושלים
חדר מורשת "בארות בנגב", בקיבוץ עלומים , מכללת אחווה מועצה אזורית תמר,
אטרקציה תיירותית  "קסם על ים כנרת" וספינה אקולוגית "גלילאה" , למועצה האזורית עמק הירדן,
מרכז לתרבות חקלאית - נחל עוז, חצר הטירה - טירת צבי, גבעת הראשונים בקדומים ועוד.
                                            
איור: אבי עופר